Gençlik

Hedefleri

Dernek hayatı demokratik davranış sergilemek için mükemmel bir fırsat olarak tanımlanmaktadır. Gençler için bu, oyunun belirli kuralları çerçevesinde katılım ve birlikte kararlılık anlamına gelir.

BAL-DER  Gençlik Yönetmeliği bu amaca hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Gençlik Yönetmeliği, temsilcisinin konumunu ve yetkinlikleri ile gençlerin dernekteki konumu, işbirliği ve söz sahibi olma haklarını düzenler.

BAL-DER  Gençlik , derneğin genç üyelerine kişisel gelişimleri için yardım eder. Gençlerin sosyal davranışlarını teşvik eder. Ten rengi, dini, cinsiyeti veya milliyeti ne olursa olsun, diğer insanlara karşı bir topluluk duygusu ve hoşgörüyü geliştirir.

Dernek Gençliğinin görevleri
  • Dernekteki gençlik çalışmasının görevi, kültürel ve sportif gençlik çalışmalarını teşvik etmek ve kültürel boş zaman etkinlikleri sağlamaktır.
  • Almanya’daki toplumların barış içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla, özellikle Türkiye’nin ve Balıkesir şehrinin tarihi ile ilgilenir, yöresel kültürünü yaşar ve yaşatır.
  • Gençlik eğitimini teşvik etme,
  • Diğer gençlik örgütleriyle birlikte çalışma,
  • Gençlerin alkol, uyuşturucu, kumar ve nikotin bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirlerin (örnek olarak: seminerler, etkinlikler) düzenlenmesi,
  • Gençlerin çıkarlarını (27 yaşına kadar) dikkate alarak gençlik eğitimi ve gençlik refahı görevlerinin yerine getirilmesi ve bunların birlikte belirlenmesi ve şekillendirilmesinin yanı sıra ortak çıkarların dernek tüzüğü çerçevesinde temsil edilmesi ,
  • Gençlik Başkanı,  BAL-DER  yönetim kurulu ile gençler arasındaki iletişimi sağlar, özellikle planlanan dernek faaliyetlerin koordinasyonu amacıyla, yönetim kurulu toplantılarına katılarak danışmanlık işbirliği yapar.
This site is registered on wpml.org as a development site.